BEREDNING ENLIGT GAMLA TRADITIONER

Lutfisk är torkad fisk (långafiléer, med och utan skinn) som lagts i en lutblandning. De torkade långafiléerna blötlägges först i kallt vatten under ett par dygn. Vattnet töms och lutblandningen tillsätts och får verka ett antal dygn. Därefter töms lutblandningen och nytt kallt vatten fylls på. Vattnet byts ut med jämna mellanrum tills processen har gett långafiléerna rätt och perfekt resultat.

Långafiléerna packas sedan i förpackningar avsedda för både dagligvaruhandel och storköksmarknad. Beredningen av lutfisk härstammar från Nederländerna samt Norra Tyskland och är känd sedan senmedeltiden. Idag lever traditionen endast kvar i Sverige, Norge, Finland och USA.

Långafiléerna packas sedan i förpackningar avsedda för både dagligvaruhandel och storköksmarknad. Beredningen av lutfisk härstammar från Nederländerna samt Norra Tyskland och är känd sedan senmedeltiden. Idag lever traditionen endast kvar i Sverige, Norge, Finland och USA.

Skärhamns Frys är det enda företaget i Sverige som hanterar hela produktionen av lutfisk – från nyfångad långa till färdig förpackning.
Vi köper krokfångad MSC-certifierad långa från hållbara bestånd, som är fiskad i Isländska vatten.